ساتب سامانه آموزش‌های تکميلی بين سطوح تحصيلی

ثبت نام متقاضیان اجرای دوره‌های تک پودمان / تک درس

متقاضی گرامی لطفا پس از مطالعه راهنمای زیر با در دست داشتن مدارک لازم به واحدهای استانی دانشگاه مراجعه نمایید.

مدارک لازم

  1. نامه درخواست کتبی دستگاه متقاضی
  2. اساسنامه
  3. آگهی تغییرات
  4. روزنامه رسمی
  5. پروانه بهره برداری
  6. تأییدیه لیست بیمه


روال انجام کار و تایید
پس از ارائه مدارک فوق به واحد استانی دانشگاه، در صورت تایید کد مجری و کلمه عبور سامانه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
سپس از صفحه اصلی سامانه، زبانه ورود مجریان را انتخاب کرده و اطلاعات لازم را وارد نمایید.
در صورت صحت اطلاعات شما وارد سامانه شده و می‌توانید درخواست‌های خود را ثبت نمایید.
لطفا قبل از مراجعه‌ی حضوری با واحد استانی خود هماهنگ نمایید.


اطلاعات تماس واحدهای استانی دانشگاه