ساتب سامانه آموزش‌های تکميلی بين سطوح تحصيلی

ثبت نام سایر متقاضیان

به دقت اطلاعات مربوط به سازمان / شرکت خود را در فرم زیر وارد نمایید.
اطلاعات مجری
نوع مجری
زمینه فعالیت *
شهر *
نام مرکز/سازمان/شرکت متقاضی *
وب سایت
اطلاعات رئیس / مدیر
اطلاعات پرسنلی
نام
نام خانوادگی
جنسیت
سال تولد
 /   / 
کد ملی
شماره شناسنامه
صادره از
مدرک تحصیلی رئیس
توضیحات حوزه فعالیت
اطلاعات تماس
شماره تلفن
شماره موبایل
فکس
ایمیل
توضیحات
کد امنیتی